این بازی که کاملا طبیعی و واقعی توسط شرک ورلد فرج تولید شده در واقع همان حمله ی عظیم مغولان است . 

در این بازی 3 گروه اصلی وجود دارد . 1 : مغولان ( بسیار وحشی ) 2 : روسیه ( در ساختمان سازی ماهر هستند ) 3 : انگلیسی ها : در همه چیز از 2 گروه بهتر هستند . منبع : سایت the bests .roomfa.com 

منبع دانلود : 


 لینکهای دانلود:

The.Golden.Horde- RELOADED. part01.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part02.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part03.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part04.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part05.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part06.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part07.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part08.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part09.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part10.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part11.rar  
The.Golden.Horde- RELOADED. part12.rar